Cennik dostępu RADIOWEGO do internetu od ITEKOM Sp. z o.o.

w budynkach z instalacją zbiorczą

ważny od 16 stycznia 2017 r.

 

    Abonament miesięczny:

 s z y b k o ś ć       t r a n s m i s j i  
POBIERANIE WYSYŁANIE  
do szczytowo do opłaty miesięczne
1 Mb/s 2 Mb/s 256 kb/s 24 zł*
4 Mb/s 8 Mb/s 1 Mb/s  45 zł*
8 Mb/s 12 Mb/s 2 Mb/s  54 zł*
25 Mb/s 30 Mb/s 3,5 Mb/s 60 zł*
40 Mb/s - 4 Mb/s 78 zł*
50 Mb/s - 4,4 Mb/s  99 zł*
* kwota brutto uwzględniająca rabaty:
3 zł za zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną oraz
6 zł za terminowe opłacanie rachunków

 

 

    Jednorazowa opłata aktywacyjna

 

Długość umowy

Opłata
24 miesiące
1 zł*
12 miesięcy
30 zł*
6 miesięcy
69 zł*

 * kwota brutto